MOG005

รหัสสินค้า : MOG005
ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพแผนที่ยุโรป
English name :  Puzzle Map : Europe
รายละเอียด :

Description

แผ่นต่อภาพแผนที่ ทำจากไม้ขนาด 45 x 58 ซม. แสดงทวีปทั้ง 7 ในแผนที่โลก หรือแสดงประเทศในแต่ละทวีปด้วยสีต่างๆ มีหมุดจับสำหรับนำมาต่อเป็นแผนที่แต่ละทวีปให้ถูกต้องและสมบูรณ์