MG113

รหัสสินค้า : MG113 ชื่อสินค้า :  บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม English name : Pattern Block with Picture Card รายละเอียด : แผ่นกิจกรรมขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้า หน้าหนึ่งเป็นภาพสี ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นภาพลายเส้นจำนวน 20 แผ่น

Description

Pattern Blocks
บล็อครูปเรขาคณิต 6 ชิ้น ที่มีรูปแบบและสีแตกต่างกัน สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันได้เป็นรูป คน, สัตว์, สิ่งของ ฯลฯ ซึ่งฝึกพัฒนาทักษะความคิด, การสังเกตและเสริมสร้างจินตนาการ