กรอบโลหะสี่เหลี่ยม – Metal Square

รหัสสินค้า :  MOM023 ชื่อสินค้า : กรอบโลหะสี่เหลี่ยม English name : Metal Square รายละเอียด : ชุดแผ่นโลหะสี่เหลี่ยมสีแดงมีกรอบสีเขียว 9 แผ่นแบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมย่อย และชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่ เป็นสามเหลี่ยมย่อย ทุกชิ้นมีหมุดจับ

Description

รหัสสินค้า :  MOM023
ชื่อสินค้า : กรอบโลหะสี่เหลี่ยม
English name : Metal Square
รายละเอียด :
ชุดแผ่นโลหะสี่เหลี่ยมสีแดงมีกรอบสีเขียว 9 แผ่นแบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมย่อย และชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่ เป็นสามเหลี่ยมย่อย ทุกชิ้นมีหมุดจับ