ชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ – Math Upskill Set

รหัสสินค้า : AZZ010 ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ English name : Math Upskill Set

Description

ชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ – Math Upskill Set

รหัสสินค้า : AZZ010
ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
English name : Math Upskill Set

รายละเอียด :

ชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาความคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก เช่น ทักษะด้านการเปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ ทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

ประกอบด้วย

  1. เครื่องชั่ง 2 แขน พร้อมตุ้มน้ำหนัก
  2. ชุดตัวต่อคณิตศาสตร์แม่เหล็ก บวก ลบ คูณ หาร
  3. ชุดฐานรองคณิตศาสตร์ พร้อมรูปทรงเรขาคณิต 10 รูปแบบ
  4. ชุดกลคณิตและสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์สามารถทำกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม เช่น กิจกรรมไพ่กลคณิต, นาฬิกาปริศนา, เกมอ่านใจ, กลไพ่, ปฏิทินรูปลูกบาศก์ เป็นต้น ประกอบด้วย แผ่นกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และหนังสือกิจกรรม