ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์พร้อมแผ่นกิจกรรม

รหัสสินค้า : MM3121 ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์พร้อมแผ่นกิจกรรม English name : Math Cubes Activity Set

Description

ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์พร้อมแผ่นกิจกรรม – Math Cubes Activity Set

รหัสสินค้า : MM3121
ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์พร้อมแผ่นกิจกรรม
English name : Math Cubes Activity Set

รายละเอียด :

ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์พร้อมแผ่นกิจกรรม ประกอบด้วย ลูกบาศก์ตัวต่อ 2 ซม. จำนวน 100 ชิ้น, ตัวต่อแบบเศษส่วนวงกลม จำนวน 4 ชิ้น, ตัวต่อรูปทรงสามเหลี่ยม จำนวน 6 ชิ้น และแผ่นกิจกรรมสำหรับใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 50 กิจกรรม