ตู้ใบไม้พร้อมการ์ดรูปใบไม้และแผ่นควบคุม – Leaf Cabinet with Card and Control Charts

รหัสสินค้า : MOB027 ชื่อสินค้า : ตู้ใบไม้พร้อมการ์ดรูปใบไม้และแผ่นควบคุม English name :   Leaf Cabinet with Card and Control Charts รายละเอียด : แผ่นต่อภาพชุดการเจริญเติบโต แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตหรือวัฏจักรของพืชและสัตว์

Description

รหัสสินค้า : MOB027
ชื่อสินค้า : ตู้ใบไม้พร้อมการ์ดรูปใบไม้และแผ่นควบคุม
English name :   Leaf Cabinet with Card and Control Charts
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพชุดการเจริญเติบโต
แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตหรือวัฏจักรของพืชและสัตว์