ชุดกรอบลูกปัดใหญ่ – Large Bead Frame

รหัสสินค้า :MOM040 ชื่อสินค้า : ชุดกรอบลูกปัดใหญ่ English name : Large Bead Frame รายละเอียด : กรอบไม้ขนาด 23 x 35 ซม. ขึงลวดร้อยลูกปัด 7 เส้น แทนหลักหน่วย, สิบ, ร้อยพัน, หมื่น, แสน และล้าน

Description

รหัสสินค้า :MOM040
ชื่อสินค้า : ชุดกรอบลูกปัดใหญ่
English name : Large Bead Frame
รายละเอียด :
กรอบไม้ขนาด 23 x 35 ซม. ขึงลวดร้อยลูกปัด 7 เส้น แทนหลักหน่วย, สิบ, ร้อยพัน, หมื่น, แสน และล้าน