ชุดก้อนกรวดสีสดใส – Junior Rainbow Pebbles : Bright Color

รหัสสินค้า :  RP13227 ชื่อสินค้า : ชุดก้อนกรวดสีสดใส English name :  Junior Rainbow Pebbles : Bright Color รายละเอียด : 6 สี 3 รูปร่าง จำนวนรวม 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกมีหูหิ้ว

Category:

Description

รหัสสินค้า :  RP13227
ชื่อสินค้า : ชุดก้อนกรวดสีสดใส
English name :  Junior Rainbow Pebbles : Bright Color
• ชุดหินสีสดใส สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, การเปรียบเทียบขนาด, การสังเกตรูปแบบและความสัมพันธ์, การวัดขนาด
• พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• ใช้ทำกิจกรรมพํฒนาทักษะด้านตัวเลข เช่น การนับจำนวน การบวก การลบ
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
• ชุดหินสีสดใสทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่เปราะง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
• ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสีสดใส 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกใส มีหูหิ้ว