ชุดอาณาจักรเรขาคณิต – Junior Geoland

รหัสสินค้า : MI201 ชื่อสินค้า : ชุดอาณาจักรเรขาคณิต English name : Junior Geoland

Description

ชุดอาณาจักรเรขาคณิต – Junior Geoland

รหัสสินค้า : MI201
ชื่อสินค้า : ชุดอาณาจักรเรขาคณิต
English name : Junior Geoland

รายละเอียด :

ประกอบด้วย กระจกอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 อัน, กระจกอะคริลิคครึ่งวงกลม 1 อัน, ฐานพลาสติกแสดงมุมต่าง ๆ 1 อัน, บล็อกรูปเรขาคณิต 30 อัน, แท่งเรขาคณิต Geostix 50 อัน สำหรับนำบล็อกรูปเรขาคณิตมาสร้างสรรค์เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายด้วยหลักการการสะท้อนของกระจกเงา มาพร้อม Activity Card 2 หน้า จำนวน 64 แผ่น