ถาดสาธิตทศนิยม – Introduction to Decimal Quantity

รหัสสินค้า :  MOM028 ชื่อสินค้า :  ถาดสาธิตทศนิยม English name : Introduction to Decimal Quantity รายละเอียด : ประกอบด้วยลูกปัดหน่วย , ลูกปัดแท่งสิบ,ลูกปัดตารางร้อยและลูกปัดลูกบาศก์พัน พร้อมถาดวาง สำหรับเรียนรู้ปริมาณของหน่วย สิบ ร้อย พัน

Description

รหัสสินค้า :  MOM028
ชื่อสินค้า :  ถาดสาธิตทศนิยม
English name : Introduction to Decimal Quantity
รายละเอียด :
ประกอบด้วยลูกปัดหน่วย , ลูกปัดแท่งสิบ,ลูกปัดตารางร้อยและลูกปัดลูกบาศก์พัน พร้อมถาดวาง
สำหรับเรียนรู้ปริมาณของหน่วย สิบ ร้อย พัน