ลูกบาศก์ฮิราชิเคิลไตรโนเมียล – Hierarchical Trinomial Cube

รหัสสินค้า : MOS017 ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ฮิราชิเคิลไตรโนเมียล English name :  Hierarchical Trinomial Cube รายละเอียด : ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 27 ลูก บรรจุในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้านข้างกล่องไม้และฝาปิดพิมพ์สีลูกบาศก์ไว้ ให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสี

Description

รหัสสินค้า : MOS017
ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ฮิราชิเคิลไตรโนเมียล
English name :  Hierarchical Trinomial Cube
รายละเอียด :
ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 27 ลูก บรรจุในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้านข้างกล่องไม้และฝาปิดพิมพ์สีลูกบาศก์ไว้ ให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสี