กระดานเส้นบรรทัดเดี่ยว – Greenboard with Line

รหัสสินค้า : MOL008 ชื่อสินค้า : กระดานเส้นบรรทัดเดี่ยว English name :  Greenboard with Line รายละเอียด : ขนาด 30 x 50 ซม. ด้านหนึ่งเป็นเส้นบรรทัดเดี่ยวและอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นตาราง

Description

รหัสสินค้า : MOL008
ชื่อสินค้า : กระดานเส้นบรรทัดเดี่ยว
English name :  Greenboard with Line
รายละเอียด :
ขนาด 30 x 50 ซม. ด้านหนึ่งเป็นเส้นบรรทัดเดี่ยวและอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นตาราง