ชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ – Grammar Symbols Upskill Set

รหัสสินค้า : AZZ013 ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ English name : Grammar Symbols Upskill Set

Description

ชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ – Grammar Symbols Upskill Set

รหัสสินค้า : AZZ013
ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
English name : Grammar Symbols Upskill Set

รายละเอียด :

ชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการรู้จักตัวอักษร และรู้จักคำศัพท์ผ่านการนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันเพื่อสร้างคำที่มีความหมาย เห็นภาพของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์รูปประโยค และสร้างประโยคภาษาอังกฤษผ่านรูปทรงเรขาคณิต

ประกอบด้วย

  1. ชุดจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้ตัวอักษร A-Z
  2. หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบ้านและสิ่งรอบตัวเด็ก 1 ชุด
  3. ชุดทรงตันสอนไวยากรณ์พร้อมถาด มีรูปทรงเรขาคณิต 10 รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ พร้อมถาดวาง
  4. แผ่นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 กิจรรม 1 ชุด
  5. คู่มือกิจกรรม 1 เล่ม