ลูกโลกแสดงทวีป – Globe of the Continents

รหัสสินค้า : MOG002 ชื่อสินค้า : ลูกโลกแสดงทวีป English name :  Globe of the Continents รายละเอียด : ลูกโลกแสดงทวีปด้วยสีต่างๆ พร้อมฐานมีแกนหมุนสำหรับวางลูกโลก เพื่อให้เด็กเรียนรู้ลักษณะของ ทวีปต่างๆ บนโลก

Description

รหัสสินค้า : MOG002
ชื่อสินค้า : ลูกโลกแสดงทวีป
English name :  Globe of the Continents
รายละเอียด :
ลูกโลกแสดงทวีปด้วยสีต่างๆ พร้อมฐานมีแกนหมุนสำหรับวางลูกโลก เพื่อให้เด็กเรียนรู้ลักษณะของ
ทวีปต่างๆ บนโลก