ลูกโลกแสดงแผ่นดินและนํ้า – Globe of Land and Water

รหัสสินค้า : MOG001 ชื่อสินค้า : ลูกโลกแสดงแผ่นดินและนํ้า English name :  Globe of Land and Water รายละเอียด : ลูกโลกแสดงพื้นนํ้าเป็นสีนํ้าเงิน และพื้นดินทำด้วยกระดาษทราย พร้อมฐานมีแกนหมุนสำหรับวางลูกโลก เพื่อให้เด็กรู้จักความแตกต่างของผืนดินและผืนนํ้าบนโลก

Description

รหัสสินค้า : MOG001
ชื่อสินค้า : ลูกโลกแสดงแผ่นดินและนํ้า
English name :  Globe of Land and Water
รายละเอียด :
ลูกโลกแสดงพื้นนํ้าเป็นสีนํ้าเงิน และพื้นดินทำด้วยกระดาษทราย พร้อมฐานมีแกนหมุนสำหรับวางลูกโลก เพื่อให้เด็กรู้จักความแตกต่างของผืนดินและผืนนํ้าบนโลก