ชุดแยกเศษส่วนพร้อมแท่นวาง – Fraction Circles with Stand

รหัสสินค้า :  MOM022 ชื่อสินค้า :  ชุดแยกเศษส่วนพร้อมแท่นวาง English name : Fraction Circles with Stand รายละเอียด : แผ่นโลหะสีเขียววงกลมสีแดงแบ่งเป็นเศษส่วนวงกลมตั้งแต่ 1 – 10ส่วน มีหมุดจับทุกชิ้น พร้อมแท่นวาง 2 อัน

Description

รหัสสินค้า :  MOM022
ชื่อสินค้า :  ชุดแยกเศษส่วนพร้อมแท่นวาง
English name : Fraction Circles with Stand
รายละเอียด :
แผ่นโลหะสีเขียววงกลมสีแดงแบ่งเป็นเศษส่วนวงกลมตั้งแต่ 1 – 10ส่วน มีหมุดจับทุกชิ้น พร้อมแท่นวาง 2 อัน