กล่องแถบสีชุดที 1 – First Box of Color Tablets

รหัสสินค้า : MOS018 ชื่อสินค้า : กล่องแถบสีชุดที 1 English name :  First Box of Color Tablets รายละเอียด : แถบแม่สีจำนวน 3 คู่ คือ สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด เพื่อให้เด็กเรียนรู้แม่สีและจับคู่สีที่เหมือนกัน

Description

รหัสสินค้า : MOS018
ชื่อสินค้า : กล่องแถบสีชุดที 1
English name :  First Box of Color Tablets
รายละเอียด :
แถบแม่สีจำนวน 3 คู่ คือ สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด เพื่อให้เด็กเรียนรู้แม่สีและจับคู่สีที่เหมือนกัน