แผ่นต่อภาพแผนที่โลก – Earth Puzzle Map

รหัสสินค้า : MOG004 ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพแผนที่โลก English name :  Earth Puzzle Map รายละเอียด :

Description

รหัสสินค้า : MOG004
ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพแผนที่โลก
English name :  Earth Puzzle Map
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพแผนที่ ทำจากไม้ขนาด 45 x 58 ซม. แสดงทวีปทั้ง 7 ในแผนที่โลก หรือแสดงประเทศในแต่ละทวีปด้วยสีต่างๆ มีหมุดจับสำหรับนำมาต่อเป็นแผนที่แต่ละทวีปให้ถูกต้องและสมบูรณ์