DWT

รหัสสินค้า :  DWT
ชื่อสินค้า :  ชุดถาดกิจกรรมนํ้าและทราย
English name : Desk Top Water Tray
รายละเอียด :
อุปกรณ์สำหรับบ้านหรือห้องเรียนที่มีพื้นที่จำกัด เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการและฝึกทักษะไปพร้อมกับการเล่นนํ้าหรือทราย ขนาด 50 x 70 x 15 ซม.
มี 5 สี คือ
1. DWTC     สีใส (Clear)
2. DWTB    สีฟ้า (Blue)
3. DWTY    สีเหลือง (Yellow)
4. DWTR   สีแดง (Red)
5. DWTG   สีเขียว (Green)

Category:

Description