ที่จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ – Dressing Frame Cabinet

รหัสสินค้า : MOD004 ชื่อสินค้า :ที่จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ English name :  Dressing Frame Cabinet รายละเอียด : ตู้ไม้ขนาด 34 x 34 x 37 ซม. สำหรับจัดเก็บกรอบไม้แต่งตัวได้สูงสุด 12 อัน

Description

รหัสสินค้า : MOD004
ชื่อสินค้า :ที่จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ
English name :  Dressing Frame Cabinet
รายละเอียด :
ตู้ไม้ขนาด 34 x 34 x 37 ซม. สำหรับจัดเก็บกรอบไม้แต่งตัวได้สูงสุด 12 อัน