กระดานแบบฝึกหัดการหาร – Division Working Charts

รหัสสินค้า :  MOM008 ชื่อสินค้า : กระดานแบบฝึกหัดการหาร English name : Division Working Charts รายละเอียด : แผ่นไม้ตารางงาน 2 แผ่นขนาด 30 x 53 ซม.และแผ่นไม้ตารางตรวจสอบผลหาร 1 แผ่พร้อมเบี้ยไม้บรรจุในกล่องมีฝาปิดสีนํ้าเงินสำหรับทำกิจกรรมการหาร

Description

รหัสสินค้า :  MOM008
ชื่อสินค้า : กระดานแบบฝึกหัดการหาร
English name : Division Working Charts
รายละเอียด :
แผ่นไม้ตารางงาน 2 แผ่นขนาด 30 x 53 ซม.และแผ่นไม้ตารางตรวจสอบผลหาร 1 แผ่พร้อมเบี้ยไม้บรรจุในกล่องมีฝาปิดสีนํ้าเงินสำหรับทำกิจกรรมการหาร