ชุดการเจริญเติบโตของผู้หญิง – Development of Woman

รหัสสินค้า : MOB025 ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผู้หญิง English name :  Development of Woman

Description

ชุดการเจริญเติบโตของผู้หญิง – Development of Woman

รหัสสินค้า : MOB025
ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผู้หญิง
English name : Development of Woman

รายละเอียด :

แผ่นต่อภาพ ชุดการเจริญเติบโตของผู้หญิง
แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตของมนุษย์ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้หญิง