ชุดการเจริญเติบโตของผู้ชาย – Development of Man

รหัสสินค้า : MOB026 ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผู้ชาย English name : Development of Man

Description

ชุดการเจริญเติบโตของผู้ชาย – Development of Man

รหัสสินค้า : MOB026
ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผู้ชาย
English name : Development of Man

รายละเอียด :

แผ่นต่อภาพ ชุดการเจริญเติบโตของผู้ชาย
แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตของมนุษย์ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้ชาย