ชุดการเจริญเติบโตของกบ – Development of Frog

รหัสสินค้า : MOB023 ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของกบ English name : Development of Frog

Description

ชุดการเจริญเติบโตของกบ – Development of Frog

รหัสสินค้า : MOB023
ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของกบ
English name :  Development of Frog

รายละเอียด :

แผ่นต่อภาพ ชุดการเจริญเติบโตของกบ
แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตหรือวัฏจักรของพืชและสัตว์