ชุดการเจริญเติบโตของผีเสื้อ – Development of Butterf lfly

รหัสสินค้า : MOB021 ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผีเสื้อ English name : Development of Butterfly

Description

ชุดการเจริญเติบโตของผีเสื้อ – Development of Butterf lfly

รหัสสินค้า : MOB021
ชื่อสินค้า : ชุดการเจริญเติบโตของผีเสื้อ
English name : Development of Butterfly

รายละเอียด :

แผ่นต่อภาพ ชุดการเจริญเติบโตของผีเสื้อ
แผ่นไม้ขนาด 20 x 20 ซม. มีหลายชั้น แต่ละชั้นแสดงการเจริญเติบโตหรือวัฏจักรของพืชและสัตว์