ชุดถาดกิจกรรมน้ำและทรายพร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า : DWTB1 ชื่อสินค้า : ชุดถาดกิจกรรมน้ำและทรายพร้อมอุปกรณ์ English name : Desk Top Water and Sand Tray

SKU: DWTB1
Category:

Description

ชุดถาดกิจกรรมน้ำและทรายพร้อมอุปกรณ์ – Desk Top Water and Sand Tray

รหัสสินค้า : DWTB1
ชื่อสินค้า : ชุดถาดกิจกรรมน้ำและทรายพร้อมอุปกรณ์
English name : Desk Top Water and Sand Tray

รายละเอียด :

ชุดถาดกิจกรรมสำหรับฝึกทักษะพร้อมกับการเล่นน้ำหรือทราย ขนาดประมาณ 50x70x15 ซม. พร้อมอุปกรณ์การเล่นน้ำและทราย เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก