แบบฝึกทศนิยม – Decimal Fraction Exercise

รหัสสินค้า :  MOM017 ชื่อสินค้า :  แบบฝึกทศนิยม English name : Decimal Fraction Exercise รายละเอียด : ลูกบาศก์สีแทนค่าหลักเลขและแผ่นป้ายตัวเลข 1 – 0.00009 บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า :  MOM017
ชื่อสินค้า :  แบบฝึกทศนิยม
English name : Decimal Fraction Exercise
รายละเอียด :
ลูกบาศก์สีแทนค่าหลักเลขและแผ่นป้ายตัวเลข 1 – 0.00009 บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด