สามเหลี่ยมในมุมสามเหลี่ยม

รหัสสินค้า : MOS010 ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมสามเหลี่ยม English name : Constructive Triangle : Triangular Box

Description

สามเหลี่ยมในมุมสามเหลี่ยม – Constructive Triangle : Triangular Box

รหัสสินค้า : MOS010
ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมสามเหลี่ยม
English name : Constructive Triangle : Triangular Box

รายละเอียด :

ประกอบด้วย สามเหลี่ยมมุมฉากสีเขียว 2 แผ่น, สามเหลี่ยมมุมป้านสีเหลือง 3 แผ่น, สามเหลี่ยมด้านเท่าสีแดง 4 แผ่น และสามเหลี่ยมด้านเท่าสีเทา 1 แผ่น ทำจากไม้และบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด รูปสามเหลี่ยมแต่ละแผ่นจะมีเส้นดำที่ขอบด้านในด้านหนึ่งหรือทั้งสามด้าน เป็นสัญลักษณ์สำหรับนำไปวางต่อกับรูปสามเหลี่ยมแผ่นอื่นเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า เรียนรู้รูปเรขาคณิต ฝึกสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากรูปสามเหลี่ยมแบบต่าง ๆ