สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก

รหัสสินค้า : MOS014 ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก English name : Constructive Triangle : Small Hexagonal Box

Description

สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก – Constructive Triangle : Small Hexagonal Box

รหัสสินค้า : MOS014
ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก
English name : Constructive Triangle : Small Hexagonal Box

รายละเอียด :

สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก ประกอบด้วยชิ้นส่วนของสามเหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ ทำจากไม้ บรรจุในกล่องไม้พร้อมฝาปิด สำหรับฝึกสร้างรูปร่างต่าง ๆ จากรูปสามเหลี่ยม