สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยมหลากสี

รหัสสินค้า : MOS011 ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยมหลากสี English name : Constructive Triangle : Rectangular Box 1

Description

สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยมหลากสี – Constructive Triangle : Rectangular Box 1

รหัสสินค้า : MOS011
ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยมหลากสี
English name : Constructive Triangle : Rectangular Box 1

รายละเอียด :

สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยมหลากสี มาพร้อมกล่องไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 17 x 25 x 2 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) สำหรับบรรจุชิ้นส่วนรูปทรงสามเหลี่ยม โดยชิ้นส่วนรูปทรงสามเหลี่ยมจะมีขนาดแตกต่างกัน 5 ขนาด จำนวนรวม 14 ชิ้น คละสี