สามเหลี่ยมสีฟ้า – Constructive Blue Triangles

รหัสสินค้า : MOS008 ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมสีฟ้า English name :  Constructive Blue Triangles รายละเอียด : สามเหลี่ยมมุมฉากด้านไม่เท่าสีฟ้า จำนวน 12 ชิ้นบรรจุในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฝาปิด เพื่อให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปร่างต่างๆ

Description

รหัสสินค้า : MOS008
ชื่อสินค้า : สามเหลี่ยมสีฟ้า
English name :  Constructive Blue Triangles
รายละเอียด :
สามเหลี่ยมมุมฉากด้านไม่เท่าสีฟ้า จำนวน 12 ชิ้นบรรจุในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฝาปิด เพื่อให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปร่างต่างๆ