ชุดภาคตัดกรวย แบบ 1

รหัสสินค้า : MC340 ชื่อสินค้า : ชุดภาคตัดกรวย แบบ 1 English name : Conic Section Type 1

Description

ชุดภาคตัดกรวย แบบ 1 – Conic Section Type 1

รหัสสินค้า : MC340
ชื่อสินค้า : ชุดภาคตัดกรวย แบบ 1
English name : Conic Section Type 1

รายละเอียด :

ชุดภาคตัดกรวย แบบ 1 ใช้เป็นชุดสาธิต ทำด้วยพลาสติกใสอย่างดี ภายในแสดงการตัดในแนวต่าง ๆ ทำให้เกิดแผ่นวงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเปอร์โบลา ซึ่งแต่ละแผ่นทำด้วยพลาสติกสีใสสวยงามต่างสีกัน มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดความสูง 25 ซม. ฐานกรวยขนาด 20 ซม.