ชุดลูกปัดครบชุด – Complete Bead Material

รหัสสินค้า :  MOM045 ชื่อสินค้า : ชุดลูกปัดครบชุด English name : Complete Bead Material รายละเอียด : ประกอบด้วยลูกปัดที่ร้อยติดกัน 4 แบบ คือ โซ่ตาราง, โซ่ลูกบาศก์,ตารางจัตุรัสและลูกบาศก์ทั้งหมด 10 สี แต่ละสีแทนจำนวน 1- 10

Description

รหัสสินค้า :  MOM045
ชื่อสินค้า : ชุดลูกปัดครบชุด
English name : Complete Bead Material
รายละเอียด :
ประกอบด้วยลูกปัดที่ร้อยติดกัน 4 แบบ คือ โซ่ตาราง, โซ่ลูกบาศก์,ตารางจัตุรัสและลูกบาศก์ทั้งหมด 10 สี แต่ละสีแทนจำนวน 1- 10