เกมโยนห่วงสี – Color Ring Toss Game

รหัสสินค้า : AZBLB004 ชื่อสินค้า : เกมโยนห่วงสี English name : Color Ring Toss Game

SKU: AZBLB004
Category:

Description

เกมโยนห่วงสี – Color Ring Toss Game

รหัสสินค้า : AZBLB004
ชื่อสินค้า : เกมโยนห่วงสี
English name : Color Ring Toss Game

รายละเอียด :

เกมโยนห่วงสี ประกอบด้วย ฐานทำด้วยไม้ มีหลักสำหรับโยนห่วงไม่น้อยกว่า 4 หลัก ทำด้วยไม้ มีห่วง 4 สี ตามสีของเสาหลัก เพื่อเรียนรู้เรื่องสี, การจัดกลุ่ม และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับการใช้สายตา