กระดานแบบฝึกหัดการบวกเลข – Addition Working Charts

รหัสสินค้า : MOM005 ชื่อสินค้า :  กระดานแบบฝึกหัดการบวกเลข English name : Addition Working Charts รายละเอียด : แผ่นไม้ตารางงาน 4 แผ่น ขนาด 30 x30 ซม. และแผ่นไม้ตรวจสอบผลบวก 2 แผ่น พร้อมเบี้ยไม้ตัวเลขบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิดสีแดง สำหรับทำกิจกรรมการบวกเลข

Description

รหัสสินค้า : MOM005
ชื่อสินค้า :  กระดานแบบฝึกหัดการบวกเลข
English name : Addition Working Charts
รายละเอียด :
แผ่นไม้ตารางงาน 4 แผ่น ขนาด 30 x30 ซม. และแผ่นไม้ตรวจสอบผลบวก 2 แผ่น พร้อมเบี้ยไม้ตัวเลขบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิดสีแดง สำหรับทำกิจกรรมการบวกเลข