MA124

รหัสสินค้า : MA124
ชื่อสินค้า : ชุดถาดครบห้า
English name : EVA Five Frames
รายละเอียด :
ใช้ในการสอนจำนวนนับ, การบวก, การลบ และความรู้เรื่องจำนวน ประกอบด้วย ถาดจำนวน 5 ชุด พร้อมเหรียญสี2 สี จำนวน 25 อัน

Description