ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ – Wooden Geometric Solids with Tray : WoodColor

รหัสสินค้า : MOS007 ชื่อสินค้า : ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ English name :  Wooden Geometric Solids with Tray : WoodColor รายละเอียด : ประกอบด้วยทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ10 แบบ เช่น ทรงกระบอก, พีระมิด, ทรงกลม ,เป็นต้น สำหรับเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตและสังเกตสีตามธรรมชาติของวัสดุ

Description

รหัสสินค้า : MOS007
ชื่อสินค้า : ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ
English name :  Wooden Geometric Solids with Tray : WoodColor
รายละเอียด :
ประกอบด้วยทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ10 แบบ เช่น ทรงกระบอก, พีระมิด, ทรงกลม ,เป็นต้น สำหรับเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตและสังเกตสีตามธรรมชาติของวัสดุ