02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MOD001

รหัสสินค้า : MOD001
ชื่อสินค้า :  ชุดกรอบฝึกทักษะมือ 12 แบบ พร้อมขาตั้ง
English name : Dressing Frame with Stand
รายละเอียด :
กรอบไม้แต่งตัวขนาด 22 x 22 ซม. จำนวน 12 แบบ พร้อมขาตั้งสำหรับจัดเก็บ เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการแต่งตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า รูดซิป เป็นต้น

Description