MOB033

รหัสสินค้า : MOB033
ชื่อสินค้า :  รูปโครงกระดูกเต่า
English name :  Turtle Skeleton Puzzle
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพชุดโครงกระดูกสัตว์
แผ่นไม้ขนาด 24 x 24 ซม. พร้อมมีหมุดจับ

Description