MOB032

รหัสสินค้า : MOB032
ชื่อสินค้า :  รูปโครงกระดูกปลา
English name :  Fish Skeleton Puzzle
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพชุดโครงกระดูกสัตว์
แผ่นไม้ขนาด 24 x 24 ซม. พร้อมมีหมุดจับ

Description