MG283

รหัสสินค้า : MG283 ชื่อสินค้า :  SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก English name :   รายละเอียด : ใช้สอนเลขคณิตบนกระดาน หรือใช้ตัวเลขแม่เหล็กได้และใช้ในเกม SUDOKO แบบ 3 X 3, 4 X 4, และ 9 X 9 ประกอบด้วย 1. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กปรับระดับได้ 1 แผ่น 2. ตัวเลขติดแม่เหล็กจำนวน 126 ชิ้น 3. แผ่นการ์ดคำสั่ง 42 แผ่น 4. ปากกาเขียนพร้อมที่ลบ 2 อัน

Description