MD105

รหัสสินค้า : MD105 ชื่อสินค้า :  ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด English name : Hexagona รายละเอียด : ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม  ความสูง  16  ซม.

Description