MD105

รหัสสินค้า : MD105
ชื่อสินค้า :  ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name : Hexagona
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม  ความสูง  16  ซม.

Description