ชุดก้อนกรวดสีรักษ์โลก – Junior Rainbow Pebbles

รหัสสินค้า :  RP15200 ชื่อสินค้า :  ชุดก้อนกรวดสีรักษ์โลก English name : Junior Rainbow Pebbles : Eco-Friendly Material รายละเอียด : จำนวน 36 ชิ้น 6 สี 3 รูปร่าง ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ใช้สีจากธัญพืช เช่น ต้นข้าวพร้อมแผ่นกิจกรรม 2 หน้า จำนวน 8 แผ่น ใช้สีโทนเดียวกับก้อนกรวด

Category:

Description

รหัสสินค้า :  RP15200
ชื่อสินค้า :  ชุดก้อนกรวดสีรักษ์โลก
English name : Junior Rainbow Pebbles : Eco-Friendly Material
• ชุดหินสีพร้อมแผ่นกิจกรรม สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่ก่อให้เกิดสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, รูปแบบและความสัมพันธ์ และการนับจำนวน
• พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
• ชุดก้อนกรวดทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ลำต้น ของข้าวและข้าวโพด
• ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสี 36 ชิ้น และแผ่นกิจกรรมสองด้าน 8 แผ่น