ชุดก้อนกรวดสีโปร่งแสง – Clear Junior Rainbow Pebbles

รหัสสินค้า :  RP13228 ชื่อสินค้า : ชุดก้อนกรวดสีโปร่งแสง English name : Clear Junior Rainbow Pebbles รายละเอียด : 6 สี 3 รูปร่าง จำนวนรวม 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกมีหูหิ้ว

Category:

Description

รหัสสินค้า :  RP13228
ชื่อสินค้า : ชุดก้อนกรวดสีโปร่งแสง
English name : Clear Junior Rainbow Pebbles
• ชุดหินสีโปร่งแสง สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, การเปรียบเทียบขนาด, การสังเกตรูปแบบและความสัมพันธ์, การวัดขนาด
• พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• ใช้ทำกิจกรรมพํฒนาทักษะด้านตัวเลข เช่น การนับจำนวน การบวก การลบ
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
• ชุดหินสีโปร่งแสงทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่เปราะง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
• ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสีโปร่งแสง 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกใส มีหูหิ้ว