MA212

รหัสสินค้า :MA212 ชื่อสินค้า : กระดานเศษส่วน English name : Solid Fraction Tiles รายละเอียด :  เรียนรู้เศษส่วน การบวก – ลบเศษส่วน เข้าใจง่าย สีสันสวยงามใช้เปรียบเทียบเศษส่วนได้ ประกอบด้วยแผ่นเศษส่วนแสดง 1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 และ 1/12 รวม 9 แบบ ทำด้วยพลาสติกอย่างดี จำนวน 51 ชิ้น

Description

• เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hands-on)
• สนุกกับการเรียนรู้เศษส่วนอย่างง่ายๆ
• สามารถเห็นและเปรียบเทียบขนาดของจำนวนเศษส่วน
• จำนวนเศษส่วนแต่ละจำนวนแบ่งแยกด้วยสี เพื่อความเข้าใจง่าย
• สามารถแบ่งแยกเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ได้
• ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี