Navigation
Account
Sign in / Register
Tel : 02-444-4310 LINE id : 3q-media
 • Sidebar
 • Showing 1–12 of 54 results

 • MA030 กระดานนับเลข 1 -100

  รหัสสินค้า: MA030
  ชื่อสินค้า: กระดานนับเลข 1 -100
  English name: Counting Board 1 – 100
  รายละเอียด:
  ประกอบด้วย
  1. กระดานทำด้วยไม้รูปสี่เหลียมมีสองหน้า ขนาด 34 x 34 ซม หน้าที่ 1 สกรีนตัวเลข 1 – 100 เพื่อเป็นตัวเฉลย ส่วนหน้าที่ 2 ตีตารางเปล่า เพื่อให้เด็กฝึกนับจำนวน 1 – 100 และวางตัวเลขการนับให้ถูกต้อง
  2. มีแผ่นไม้แทนค่าตัวเลข ทำจากวัสดุ MDF จำนวน 100 ชิ้น

 • MA031 ชุดแท่งไม้การสอนคณิตศาตร์

  รหัสสินค้า: MA031
  ชื่อสินค้า: ชุดแท่งไม้การสอนคณิตศาตร์
  English name: Spindle Boxes
  รายละเอียด:
  ประกอบด้วยแท่งไม้ทำด้วยไม้ยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. จำนวน 45 แท่ง พร้อมถาดไม้แบ่งช่องสกรีนตัวเลข 1 – 9 พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้งาน

 • MB101 เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก

  รหัสสินค้า: MB101
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก
  English name: Simple Pan Balance
  รายละเอียด:
  เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกต ชั่งสิ่งของด้วยตนเอง เข้าใจเรื่องเครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งพลาสติก มีฐานพร้อมคานชั่งและสามารถปรับให้สมดุลได้ สูง 24.5 ซม. ขนาดความกว้าง 52 ซม. ถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่จานชั่ง

 • MB106 เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 2

  รหัสสินค้า: MB106
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 2
  English name: Junior Balance
  รายละเอียด:
  เครื่องชั่ง 2 จานอีกรูปแบบหนึ่ง มีจานข้างละ 2 แบบ วางซ้อนกันอย่างมั่นคง สามารถชั่งของที่มีนํ้าหนักหรือนับชิ้นส่วนได้

 • MB107 เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง

  รหัสสินค้า: MB107
  ชื่อสินค้า: เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง
  English name: Bucket Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งแบบ 2 แขน มีถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตรเป็นจานชั่ง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลว ออกแบบให้จานชั่งถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

 • MB112 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อม แผ่นนํ้าหนักใหญ่

  รหัสสินค้า: MB112
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักใหญ่
  English name: Math Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

 • MC301 ชุดบล็อกไม้รูปทรง

  รหัสสินค้า: MC301
  ชื่อสินค้า: ชุดบล็อกไม้รูปทรง
  English name: Geometric Blocks Set
  รายละเอียด:
  ประกอบด้วยบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ

 • MOM061 ชุดลูกเต๋า 6 แบบ

  รหัสสินค้า: MOM061
  ชื่อสินค้า: ชุดลูกเต๋า 6 แบบ
  English name: Classroom Dice Set
  รายละเอียด:
  ลูกเต๋า 6 แบบ จำนวนรวม 56 ลูก ประกอบด้วย ลูกเต๋าจุด, ลูกเต๋าค่าประจำหลัก, ลูกเต๋าสมดุล, ลูกเต๋าบวก-ลบเลข, ลูกเต๋าเศษส่วนและลูกเต๋าหลายหน้า บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

 • MOM062 ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า

  รหัสสินค้า: MOM062
  ชื่อสินค้า: ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า
  English name: Place Value Dice
  รายละเอียด:
  ลูกเต๋า 10 หน้า 4 สี ตามค่าประจำหลัก หน่วย, สิบ, ร้อย และ พัน จำนวน 6 ชุด 24 ตัว บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

 • กรอบโลหะสี่เหลี่ยม

  รหัสสินค้า: MOM023
  ชื่อสินค้า: กรอบโลหะสี่เหลี่ยม
  English name: Metal Square
  รายละเอียด:
  ชุดแผ่นโลหะสี่เหลี่ยมสีแดงมีกรอบสีเขียว 9 แผ่น แบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมย่อย และชุดที่แบ่งสี่เหลี่ยมใหญ่ เป็นสามเหลี่ยมย่อย ทุกชิ้นมีหมุดจับ

 • กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก

  รหัสสินค้า: MOM014
  ชื่อสินค้า: กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก
  English name: Addition Strip Board
  รายละเอียด:
  กระดานไม้ขนาด 30 x 40 ซม. ตีเส้นตารางสีนํ้าเงินจำนวน 18 x 12 ช่อง มีตัวเลขกำกับด้านบน พร้อมแท่งไม้สีแดงและสีนํ้าเงินสีละ 9 แท่ง ขนาดแตกต่างกันบรรจุในกล่องไม้สำหรับทำกิจกรรมการบวกเลข

 • กระดานปักหมุด พร้อมหมุด

  รหัสสินค้า: MOM004
  ชื่อสินค้า: กระดานปักหมุด พร้อมหมุด
  English name: Small Square Root Board
  รายละเอียด:
  กระดานไม้ขนาด 30 x 30 ซม. เจาะหลุม 225 หลุม สำหรับวางลูกปัดพร้อมลูกปัดสีแดง, สีเขียวและสีนํ้าเงินอย่างละ 100 ลูกบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด สำหรับเรียนรู้เรื่องรากที่ 2

No products were found matching your selection.