Navigation
Account
Sign in / Register
Tel : 02-444-4310 LINE id : 3q-media
 • Sidebar
 • Showing 1–12 of 13 results

 • MAL005 ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์

  รหัสสินค้า : MAL005
  ชื่อสินค้า : ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์
  English name : Relation Attribute Blocks
  รายละเอียด :
  ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา
  1. เพื่อเรียนรู้เรขาคณิต 2 มิติ
  2. เพื่อพิจารณาและแยกประเภทโดยใช้เกณฑ์ของขนาด, ความหนาหรือรูปร่าง
  3. เพื่อเรียนรู้เรื่องรูปแบบและสี
  4. พัฒนาความคิดเรื่องแบบรูปต่อไป

 • MB105 เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1

  รหัสสินค้า : MB105
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1
  English name : Elementary Pan Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งอย่างง่ายแบบ 2 จานทำด้วยพลาสติกพร้อมตุ๊กตา (เป็นตุ้มนํ้าหนัก) 100 ชิ้น

 • MB107 เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง

  รหัสสินค้า: MB107
  ชื่อสินค้า: เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง
  English name: Bucket Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งแบบ 2 แขน มีถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตรเป็นจานชั่ง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลว ออกแบบให้จานชั่งถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

 • MB112 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อม แผ่นนํ้าหนักใหญ่

  รหัสสินค้า: MB112
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักใหญ่
  English name: Math Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

 • MB113 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็ก

  รหัสสินค้า : MB113
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็กน
  English name : Mini Math Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัมจำนวน 20 ชิ้น

 • Sold out

  MB282 นาฬิกาจำลอง

  รหัสสินค้า : MB282
  ชื่อสินค้า : นาฬิกาจำลอง
  English name : Demo Write-on/Wipe-off Clock
  รายละเอียด :
  ใช้ในการสอนเวลาที่มี 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน

 • MB345 วงล้อวัดระยะทาง 1 เมตร

  รหัสสินค้า : MB345
  ชื่อสินค้า : วงล้อวัดระยะทาง 1 m แบบไม่มีที่นับจำนวนรอบ
  English name : Meter Trundle Wheel without Counter
  รายละเอียด :
  ทำจากพลาสติก หมุนวงล้อครบ 1 รอบ เท่ากับ 1 เมตร มีเข็มบอกจำนวนรอบ มือจับสามารถปรับขนาดได้

 • MC209 กระดานเรขาคณิตแสดงแกน x-y

  รหัสสินค้า : MC209
  ชื่อสินค้า : X-Y Coordinate Pegboard
  English name : Sir Isaac Newton
  รายละเอียด :
  ขนาดประมาณ 24.5 x 24.5 ซม. มีแกนปรับเลื่อนได้ 2 แกน พร้อมหมุด 50 ตัว หนังยาง 24 เส้น

 • MC331 ชุดการพับแบบรูปเรขาคณิต 2 มิติเป็นรูปทรง 3 มิติ

  รหัสสินค้า : MC331
  ชื่อสินค้า : ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองและสามมิติ
  English name : 2D/3D Folding Geometric Solids
  รายละเอียด :
  รูปทรงเรขาคณิตทำด้วยพลาสติก 8 รูปแบบ (จำนวน 24 ชิ้น) เป็นพลาสติกใส 8 รูปแบบ, แผ่น EVA ตามรูปแบบ 8 ชิ้น คละสี และแผ่นพลาสติกปิดรูปทรงต่างๆ 8 ชิ้น

 • MC332 ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ – 3 มิติ

  รหัสสินค้า : MC332
  ชื่อสินค้า : ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ – 3 มิติ
  English name : Stick Ball Geometry Kit
  รายละเอียด :
  เรียนรู้เรื่องการนับ, การจำแนกสี, รูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ ประกอบด้วยแท่งพลาสติก 6 ขนาดได้แก่ 3.3 ซม., 5.3 ซม., 6.9 ซม., 8.2 ซม., 10.5 ซม. และ 12.5 ซม. ลูกกลม 6 สี ทั้งหมดจำนวน 330 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว

 • MC333 ชุดประกอบแบบรูปเรขาคณิตพร้อมใบกิจกรรม

  รหัสสินค้า : MC333
  ชื่อสินค้า : ชุดประกอบแบบรูปเรขาคณิตพร้อมใบกิจกรรม
  English name : Skeleton Geo Set Advance
  รายละเอียด :
  ประกอบด้วยลูกบอลสีขาว 60 ลูก แขนต่อขนาด 3.3 ซม., 5.3 ซม., 6.9 ซม. อย่างละ 50 ตัว และแขนต่อขนาด 8.2 ซม., 10.5 ซม., 12.5 ซม. อย่างละ 30 ตัว, แบบโค้งจำนวน 30 ตัว และ Activity Card 2 หน้า จำนวน 20 แผ่น

 • MC345 แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต

  รหัสสินค้า : MC345
  ชื่อสินค้า : แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต
  English name : JUNIOR GEOSTIX
  รายละเอียด :
  ประกอบด้วยแท่งพลาสติกสีซึ่งมีขนาดต่างกัน 10 ขนาดและแท่งพลาสติกโค้งรวมทั้งหมด 200 ชิ้นพร้อมบัตรกิจกรรม 30 แผ่น (มี 2 หน้า) บรรจุในกล่องพลาสติก ใช้ในการสอนรูปทรงเรขาคณิต,คณิตศาสตร์, ศิลปะและเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์เล่าเรื่องราวและศิลปะได้มากมาย

No products were found matching your selection.