Navigation
Account
Sign in / Register
Tel : 02-444-4310 LINE id : 3q-media
 • Sidebar
 • Showing 1–12 of 14 results

 • MAL005 ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์

  รหัสสินค้า : MAL005
  ชื่อสินค้า : ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์
  English name : Relation Attribute Blocks
  รายละเอียด :
  ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษา
  1. เพื่อเรียนรู้เรขาคณิต 2 มิติ
  2. เพื่อพิจารณาและแยกประเภทโดยใช้เกณฑ์ของขนาด, ความหนาหรือรูปร่าง
  3. เพื่อเรียนรู้เรื่องรูปแบบและสี
  4. พัฒนาความคิดเรื่องแบบรูปต่อไป

 • MB105 เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1

  รหัสสินค้า : MB105
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1
  English name : Elementary Pan Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งอย่างง่ายแบบ 2 จานทำด้วยพลาสติกพร้อมตุ๊กตา (เป็นตุ้มนํ้าหนัก) 100 ชิ้น

 • MB107 เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง

  รหัสสินค้า: MB107
  ชื่อสินค้า: เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง
  English name: Bucket Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งแบบ 2 แขน มีถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตรเป็นจานชั่ง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลว ออกแบบให้จานชั่งถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

 • MB112 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อม แผ่นนํ้าหนักใหญ่

  รหัสสินค้า: MB112
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักใหญ่
  English name: Math Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

 • MB113 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็ก

  รหัสสินค้า : MB113
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็กน
  English name : Mini Math Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัมจำนวน 20 ชิ้น

 • Sold out

  MB282 นาฬิกาจำลอง

  รหัสสินค้า : MB282
  ชื่อสินค้า : นาฬิกาจำลอง
  English name : Demo Write-on/Wipe-off Clock
  รายละเอียด :
  ใช้ในการสอนเวลาที่มี 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน

 • MB345 วงล้อวัดระยะทาง 1 เมตร

  รหัสสินค้า : MB345
  ชื่อสินค้า : วงล้อวัดระยะทาง 1 m แบบไม่มีที่นับจำนวนรอบ
  English name : Meter Trundle Wheel without Counter
  รายละเอียด :
  ทำจากพลาสติก หมุนวงล้อครบ 1 รอบ เท่ากับ 1 เมตร มีเข็มบอกจำนวนรอบ มือจับสามารถปรับขนาดได้

 • MC209 กระดานเรขาคณิตแสดงแกน x-y

  รหัสสินค้า : MC209
  ชื่อสินค้า : X-Y Coordinate Pegboard
  English name : Sir Isaac Newton
  รายละเอียด :
  ขนาดประมาณ 24.5 x 24.5 ซม. มีแกนปรับเลื่อนได้ 2 แกน พร้อมหมุด 50 ตัว หนังยาง 24 เส้น

 • MC331 ชุดการพับแบบรูปเรขาคณิต 2 มิติเป็นรูปทรง 3 มิติ

  รหัสสินค้า : MC331
  ชื่อสินค้า : ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองและสามมิติ
  English name : 2D/3D Folding Geometric Solids
  รายละเอียด :
  รูปทรงเรขาคณิตทำด้วยพลาสติก 8 รูปแบบ (จำนวน 24 ชิ้น) เป็นพลาสติกใส 8 รูปแบบ, แผ่น EVA ตามรูปแบบ 8 ชิ้น คละสี และแผ่นพลาสติกปิดรูปทรงต่างๆ 8 ชิ้น

 • MC332 ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10 รูปทรง

  รหัสสินค้า : MC332
  ชื่อสินค้า : ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10 รูปทรง
  English name : 2D/3D Folding Geometric Solids-10 Shapes
  รายละเอียด :
  ทำด้วยพลาสติก 10 รูปทรง ขนาดส่วนสูง 10 ซม. จำนวน 30 ชิ้น (ตามรูป)

 • MC333 ชุดประกอบรูปเรขาคณิตหลากหลาย

  รหัสสินค้า : MC333
  ชื่อสินค้า : ชุดประกอบรูปเรขาคณิตหลากหลาย
  English name : Skeleton Geo Set Advance
  รายละเอียด :
  เพื่อประกอบรูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ ประกอบด้วยลูกบอลสีขาว 60 ลูก แขนต่อขนาด 3.3 ซม., 5.3 ซม., 6.9 ซม. อย่างละ 50 ตัว และแขนต่อขนาด 8.2 ซม., 10.5 ซม., 12.5 ซม. อย่าง ละ 30 ตัว, แบบโค้งจำนวน 30 ตัว รวม 330 ชิ้น และ Activity Card 2 หน้า จำนวน 20 แผ่น

 • MC334 ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ – 3 มิติ

  รหัสสินค้า : MC334
  ชื่อสินค้า : ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ – 3 มิติ
  English name : Stick Ball Geometry Kit
  รายละเอียด :
  เรียนรู้เรื่องการนับ, การจำแนกสี, รูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ ประกอบด้วยแท่งพลาสติก 6 ขนาดได้แก่ 3.3 ซม., 5.3 ซม., 6.9 ซม., 8.2 ซม., 10.5 ซม. และ 12.5 ซม. ลูกกลม 6 สี ทั้งหมดจำนวน 330 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว

No products were found matching your selection.