Navigation
Account
Sign in / Register
Tel : 02-444-4310 LINE id : 3q-media
 • Sidebar
 • Showing 1–12 of 129 results

 • MC101 รูปแบบเรขา 27 แบบ

  รหัสสินค้า : MC101
  ชื่อสินค้า : รูปแบบเรขา 27 แบบ
  English name : Geometric Figures
  รายละเอียด :
  ใช้เรียนรู้เรื่องของเรขาคณิตรูปแบบต่างๆ และสามารถฝึกการเขียน รูปแบบเรขาคณิต มีรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี ขนาดต่างๆ จำนวน 27 รูปแบบ

 • MC102 รูปแบบเรขา 27 แบบ (ติดแม่เหล็ก)

  รหัสสินค้า : MC102
  ชื่อสินค้า : รูปแบบเรขา 27 แบบ (ติดแม่เหล็ก)
  English name : Geometric Figures
  รายละเอียด :
  ใช้เรียนรู้เรื่องของเรขาคณิตรูปแบบต่างๆ และสามารถฝึกการเขียน รูปแบบเรขาคณิต มีรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี ขนาดต่างๆ จำนวน 27 รูปแบบ

 • MC103 แผ่นฝึกเขียนรูปเรขาคณิต

  รหัสสินค้า : MC103
  ชื่อสินค้า : แผ่นฝึกเขียนรูปเรขาคณิต
  English name : Geometry Template
  รายละเอียด :
  ทำด้วยพลาสติก มี 4 แผ่นใน 1 ชุด

 • MC201 กระดานเรขาคณิต 14 ซม.

  รหัสสินค้า : MC201
  ชื่อสินค้า : กระดานเรขาคณิต 14 ซม.
  English name : 14 cm. Geoboard, Double Side
  รายละเอียด :
  ใช้ประกอบการสอนเรื่องรูปแบบเรขาคณิต, จำนวนนับ, การบวกเลข,การลบเลข, การหาพื้นที่, วงกลม, เศษส่วน ทำด้วยพลาสติกสีสดใสขนาด 14 ซม. พร้อมยางวงจำนวน 10 เส้น มี 2 หน้าเป็นรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมอีกหน้ามีตาราง 14 x 14 ช่อง มีปุ่ม (พลาสติก) 49 อัน

 • MC202 กระดานเรขาคณิต 2 ชิ้น/ชุด

  รหัสสินค้า : MC202
  ชื่อสินค้า : กระดานเรขาคณิต 2 ชิ้น/ชุด
  English name : Overhead Geoboard
  รายละเอียด :
  ประกอบด้วยกระดานเรขา 2 แบบ คือ แบบที่ปักหมุดเรียงแถวจำนวน 5 x 5 แถวและแบบปักหมุดเป็นวงกลม เพื่อเรียนรู้เศษส่วนวงกลม ขนาด 15 ซม.ทำด้วยพลาสติกใส ใช้ร่วมกับProjector ได้

 • MC203 กระดานตะปูโปร่งใส 2 หน้า

  รหัสสินค้า : MC203
  ชื่อสินค้า : กระดานตะปูโปร่งใส 2 หน้า
  English name : Transparent Double-Sided Geoboard
  รายละเอียด :
  ด้านหนึ่งเรียงเป็นแถวขนาด 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งเป็นวงกลมสำหรับเรียนรู้องศาวงกลมและการแบ่งเศษส่วนมีขนาด 27 ซม.

 • MC205 กระดานตะปู 24 ซม.

  รหัสสินค้า : MC205
  ชื่อสินค้า : กระดานตะปู 24 ซม.
  English name : Geoboard 24 cm
  รายละเอียด :
  มีปุ่มเรียงเป็นแถว 11 x 11 แถวพร้อมยางวง คละสี

 • MC206 กระดานตะปู 2 หน้า (6 สี)

  รหัสสินค้า : MC206
  ชื่อสินค้า : กระดานตะปู 2 หน้า (6 สี)
  English name : (Double-Sided Geoboards Set
  รายละเอียด :
  ด้านหนึ่งเรียงเป็นแถวขนาด 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งเรียงแถวแบบสลับสำหรับทำเป็นรูป 3 มิติ 1 ชุดมี 6 แผ่น คละสี มีขนาด 23 ซม.

 • MC208 ชุดเศษส่วนวงกลมกับกระดานรูปเรขาคณิต

  รหัสสินค้า : MC208
  ชื่อสินค้า : ชุดกระดานเรขาคณิตพร้อมเศษส่วนวงกลม
  English name : Fraction-Geoboard
  รายละเอียด :
  ประกอบด้วยกระดานขนาด 21 ซม.พร้อมเศษส่วนวงกลมทำจากEVA 9 แบบ และหนังยางคละสี

 • MC209 กระดานเรขาคณิตแสดงแกน x-y

  รหัสสินค้า : MC209
  ชื่อสินค้า : X-Y Coordinate Pegboard
  English name : Sir Isaac Newton
  รายละเอียด :
  ขนาดประมาณ 24.5 x 24.5 ซม. มีแกนปรับเลื่อนได้ 2 แกน พร้อมหมุด 50 ตัว หนังยาง 24 เส้น

 • MC212 กระดานตะปู

  รหัสสินค้า : MC212
  ชื่อสินค้า : กระดานตะปู
  English name : Wooden Geoboard
  รายละเอียด :
  ทำด้วยไม้ปาติเกิล ปิดขอบด้วยไม้ยางพารา หัวหมุดเป็นอลูมิเนียมจำนวน 121 อัน ขนาดโดยรวม 34 X 34 ซม. พร้อมยางรัดสี 1 ถุง

 • MC213 กระดานไอโซเมตริก

  รหัสสินค้า : MC213
  ชื่อสินค้า : กระดานไอโซเมตริก
  English name : Isometric Geoboard
  รายละเอียด :
  ทำด้วยไม้ปาติเคิล ปิดขอบด้วยยางพาราหัวหมุดเป็นอลูมิเนียม ขนาดโดยรวม 34 x 34 ซม. พร้อมหนังยาง

No products were found matching your selection.