Navigation
Account
Sign in / Register
Tel : 02-444-4310 LINE id : 3q-media
 • Sidebar
 • Showing 1–12 of 198 results

 • MB 335 อุปกรณ์ช่วยวาดวงกลม

  รหัสสินค้า :  MB 335

  ชื่อสินค้า :   อุปกรณ์ช่วยวาดวงกลม

  English name : Student Bullseye Compass

  รายละเอียด :

  ใช้ประโยชน์ได้

  1. การวาดวงรูปวงกลมได้หลายขนาด

  2. เป็นเข็มทิศได้

  3. เป็นไม้บรรทัดและโปรเเทรคเตอร์

 • MB101 เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก

  รหัสสินค้า: MB101
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก
  English name: Simple Pan Balance
  รายละเอียด:
  เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกต ชั่งสิ่งของด้วยตนเอง เข้าใจเรื่องเครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งพลาสติก มีฐานพร้อมคานชั่งและสามารถปรับให้สมดุลได้ สูง 24.5 ซม. ขนาดความกว้าง 52 ซม. ถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่จานชั่ง

 • MB102 เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม

  รหัสสินค้า :  MB102
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม
  English name :   Pan Balance; Aluminium
  รายละเอียด :

  รหัสสินค้า : MB102
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม
  English name : Pan Balance; Aluminium
  รายละเอียด :
  ใช้สอนเรื่องของเครื่องชั่งและฝึกการชั่ง ตัวคานทำด้วยอลูมิเนียม ตั้งอยู่บนฐานไม้ มีถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่เป็นจานชั่งน

 • MB103 เครื่องชั่งคานอย่างง่าย

  รหัสสินค้า : MB103
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานอย่างง่าย
  English name : Basic Balance Scale
  รายละเอียด :
  ขนาด 50 x 75 ซม. พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่ายพร้อมที่แขวน

 • MB105 เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1

  รหัสสินค้า : MB105
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1
  English name : Elementary Pan Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งอย่างง่ายแบบ 2 จานทำด้วยพลาสติกพร้อมตุ๊กตา (เป็นตุ้มนํ้าหนัก) 100 ชิ้น

 • MB106 เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 2

  รหัสสินค้า: MB106
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 2
  English name: Junior Balance
  รายละเอียด:
  เครื่องชั่ง 2 จานอีกรูปแบบหนึ่ง มีจานข้างละ 2 แบบ วางซ้อนกันอย่างมั่นคง สามารถชั่งของที่มีนํ้าหนักหรือนับชิ้นส่วนได้

 • MB107 เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง

  รหัสสินค้า: MB107
  ชื่อสินค้า: เครื่ีองชั่ง – เครื่องตวง
  English name: Bucket Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งแบบ 2 แขน มีถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตรเป็นจานชั่ง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลว ออกแบบให้จานชั่งถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

 • MB111 เครื่องชั่งสมดุล

  รหัสสินค้า : เครื่องชั่งสมดุล
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งสมดุล
  English name : Counter Balance
  รายละเอียด :
  เครื่องชั่งแบบคาน ใช้หลักสมดุลของนํ้าหนักสิ่งของกับระยะห่างจุดกึ่งกลาง เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกตนํ้าหนักของสิ่งของและความสมดุล

 • MB112 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อม แผ่นนํ้าหนักใหญ่

  รหัสสินค้า: MB112
  ชื่อสินค้า: เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักใหญ่
  English name: Math Balance
  รายละเอียด:
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

 • MB113 เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็ก

  รหัสสินค้า : MB113
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็กน
  English name : Mini Math Balance
  รายละเอียด :
  เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัมจำนวน 20 ชิ้น

 • MB115 เครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม

  รหัสสินค้า : MB115
  ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม
  English name : Spring Balance

 • MB116 เครื่องชั่ง 2 กิโลกรัม

  รหัสสินค้า : MB116

  ชื่อสินค้า :  เครื่องชั่ง 2 กิโลกรัม

  English name :  Spring Balance

  รายละเอียด :

No products were found matching your selection.